Gospodarka regionu

Rezerwy przestrzenne

Ogólnie mówiąc poważne osiągnięcia rozwoju gospodarczego makro regionu północnego wiążą się w znacznym stopniu z dużymi miastami, przede wszystkim z Gdańskiem, Gdynią, Elblągiem oraz Szczecinem. Po za tymi skupiskami występują obszary miejscami słabo zaludnione, na których rozwinęły się jedynie miasta średnie i małe. Średnia gęstość zaludnienia w województwie koszalińskim wynosi 51 osób/km2, a w słupskim zaledwie 48. Są to wartości należące do najniższych w całej Polsce. Stolice tych województw mają zaledwie po 78 tyś. mieszkańców. Bardzo niską gęstością zaludnienia odznaczają się zwłaszcza obszary wiejskie województw słupskiego — 25 osób/km2, szczecińskiego — 27, i koszalińskiego — 28. Jak to wykazały badania nad zapleczami trzech wielkich portów, po wiązania ich są z wieloma województwami południowej i środkowej Pol ski znacznie większe aniżeli z województwami pomorskimi6. Jest to swoisty paradoks w zakresie struktur przestrzennych gospodarki narodowej w skali całego państwa. Fakty powyższe świadczą o tym, jak słabo w niektórych dziedzinach są jeszcze do dziś zagospodarowane tereny makroregionu północnego. Okazuje się również, że nawet z punktu widzenia gospodarki morskiej są tu poważne rezerwy przestrzenne dalszego rozwoju, które w najbliższych latach powinny być wykorzystane. Szczególnie dogodne warunki dla rozwoju przemysłu bardziej wodochłonnego istnieją w rejonie dolnej Wisły.

vinonobile.pl