Gospodarka regionu

Przemysł maszynowy

Spośród innych gałęzi przemysłu najbardziej rozwinięty jest przemysł elektromaszynowy, różne działy przemysłów lekkiego, spożywczego i mineralnego. Na zachodnich krańcach okręgu, w rejonie Bolesławca, tego poważnie uprzemysłowionego miasta położonego w województwie jeleniogórskim, skupione są przemysły cementowy, chemiczny (kombinat chemiczny w Wizowie) oraz kilka zakładów innych branż. Poważnym problemem w okręgu jest ochrona środowiska geograficznego. Podobną strukturę przestrzenną, choć zupełnie inny profil produkcyj ny ma przemysł południowych terenów województwa zielonogórskiego. Uprzemysłowione są tu przede wszystkim dwa rejony. Pierwszy obejmuje Zieloną Górę i Nową Sól. Duże znaczenie ma tu zwłaszcza przemysł elektromaszynowy („Zastał" w Zielonej Górze i „Dozamet" w Nowej Soli); na drugie miejsce wysuwa się w tych miastach włókiennictwo — „Polska Wełna" w Zielonej Górze oraz „Odra", czołowy producent nici w Polsce w Nowej Soli. Drugi rejon to okolice Żar i Żagania. Przemysł tego rejonu ma stare Iradycje, sięgające XIX w. Rozwinęły się tu wówczas eksploatacja węgla kamiennego i włókiennictwo. Obecnie w powyższych miastach główną rolę odgrywa przemysł włókienniczy, a w ich okolicach mineralny. Wreszcie w północnej części makroregionu południowo-zachodniego na wymienienie zasługują dwa ośrodki przemysłowe — Gorzów Wielkopolski i Kostrzyn. W Gorzowie Wielkopolskim nowoczesny przemysł re prezentowany jest przez duże Zakłady Włókien Chemicznych „Chemitex-Stilon", uruchomione w 1950 r. oraz Zakłady Przemysłu Jedwabni-czego „Silwana". Prócz tego mamy tu również przemysły lekki i elektromaszynowy. W położonym nad Odrą Kostrzyniu natomiast pracuje duża fabryka celulozy i papieru.

vinonobile.pl