Gospodarka regionu

Przemysł elektromaszynowy

Drugą pod względem znaczenia gałąź przemysłu stanowi przemysł elektromaszynowy, również o poważnych tradycjach produkcyjnych, skupiony przede wszystkim w Krakowie, poza którym mniejsze ośrodki powstały w Sułkowicach, Myślenicach i Swiątnikach Górnych. Przemysł chemiczny to produkcja sody, nawozów sztucznych, artykułów gumowych i farmaceutycznych. W okolicach Krakowa rozwinął się przemysł mineralny (porfiry, melafiry, wapienie, dolomity), łącznie z produkcją cementu i materiałów ogniotrwałych. Przemysł lekki reprezentują zakłady dziewiarskie, odzieżowe, futrzarskie i obuwnicze, zaś spożywczy zakłady wyrobów tytoniowych, cukiernicze, mięsne, jajezarsko-drobiarskie, wytwórnie maka ronu, drożdży, koncentratów spożywczych i inne. Ogólnie mówiąc Kraków skupia bardzo różnorodną produkcję przemysłową oraz zakłady rozmaitych typów. Bardzo interesująco przedstawia się okręg przemysłowy zwany tarnobrzeskim, którego głównymi ośrodkami są Stalowa Wola i Tarnobrzeg. Głównymi czynnikami rozwoju tego okręgu były dawniej i są jeszcze na dal rezerwy siły roboczej oraz surowce mineralne. Największym ośrodkiem przemysłowym, powstałym jeszcze przed wojną, jest tu Stalowa Wola z dużym kombinatem hutniczym produkującym stal wysokiej ja kości. Główną rolę w kształtowaniu się Tarnobrzeskiego Okręgu Przemysłowego odegrało odkrycie w rejonie Tarnobrzega jednych z największych w świecie złóż siarki, eksploatowanej od 1958 r., przetwarzanej częściowo na miejscu w paru zakładach na kwas.

vinonobile.pl