Gospodarka regionu

Nadmorskie pojeziorne tereny

Omawiany makroregion odznacza się wieloma wybitnymi walorami turystycznymi. O jego atrakcyjności dla turystyki decydują zwłaszcza swoiste warunki środowiska geograficznego. Trzeba bowiem pamiętać, że poza bałtyckimi wybrzeżami Danii, RFN i NRD są to odcinki brzegu tego morza o klimacie stosunkowo ciepłym i względnie suchym, szczególnie w porównaniu z bardziej suchymi krajami nadbałtyckimi. W okresie letnim wybrzeże jest najlepiej nasłonecznionym obszarem Polski. Są to przeto potencjalne rejony turystyczne nawet w skali międzynarodowej — przemieszczeń „ku słońcu" — dla mieszkańców krajów skandynawskich, a zwłaszcza Szwedów. Zagospodarowanie turystyczne tych rejonów jest niestety ciągle jesz cze na bardzo niskim poziomie nawet dla potrzeb ruchu wewnątrzkrajowego — zarówno wypoczynkowego, jak i krajoznawczego. Atrakcyjność turystyczna rejonów pojeziernych natomiast, położonych w głębi lądu, liczy się jedynie w skali wewnątrzkrajowej. Szczególną atrakcyjnością krajobrazową odznaczają się Pojezierze Kaszubskie, a zwłaszcza okolice rynnowego Jeziora Raduńskiego tudzież Wieżycy, najwyższego punktu pojezierzy w ogóle (329 m), oraz okolice jezior Wdzydze i Żarnowieckiego, a w pasie wybrzeża Słowiński Park Narodowy oraz Woliński Park Narodowy.

vinonobile.pl