Gospodarka regionu

Makroregion południowo zachodni

Makroregion południowo-zachodni obejmuje siedem województw — wrocławskie, wałbrzyskie, leszczyńskie, zielonogórskie, legnickie, jeleniogórskie i gorzowskie. Siedzibą zespołu planowania makroregionu jest Wrocław. W granicach makroregionu znajdują się dwie prowincje historyczne: Dolny Śląsk oraz Ziemia Lubuska, a także część Wielkopolski. Również pod względem fizycznogeograficznym nie jest to obszar jednolity, gdyż występują tu obszary górskie oraz nizinne. Na południu wznoszą się Sudety, które prawie w całości — w granicach Polski — objęte są granica mi tego makroregionu. Pod względem wieku geologicznego jest to góro twór stary, co sprzyja występowaniu wielu wartościowych zasobów mineralnych — węgla kamiennego i brunatnego, rud niektórych metali i różnych materiałów budowlanych. Pod względem klimatycznym góry te charakteryzuje surowa i śnieżna zima w partiach szczytowych, umożliwiająca rozwój narciarstwa i innych sportów zimowych, oraz słoneczny i dość ciepły klimat w ciągu lata i jesieni sprzyjający wypoczynkowi, a nawet — dzięki licznym źródłom mineralnym — lecznictwu. Już w końcu XIX w. teren Sudetów osiągnął dość wysoki stopień zagospodarowania. Z górotworem tym wiąże się pas przedgórza, o podobnej budowie geologicznej, lecz znacznie obniżony i przechodzący bez wyraźnej granicy w obszary nizinne, zajmujące północną część makroregionu. Granice makroregionu obejmują Nizinę Śląską w górnej części środkowego dorzecza Odry oraz zachodnią część Niziny Wielkopolskiej i Po jezierza Wielkopolskiego. Ta część makroregionu odznacza się dobrymi warunkami klimatycznymi — wczesną wiosną i stosunkowo wysokimi temperaturami w okresie wegetacyjnym, co sprzyja wyższej efektywności produkcji rolniczej.

vinonobile.pl