Gospodarka regionu

Kujawy

Obszarem interesującym pod względem uprzemysłowienia są Kujawy, a zwłaszcza okolice Inowrocławia. Chociaż miasto to jest głównym ośrodkiem przemysłowym tego regionu (przemysły chemiczny, elektromaszynowy, mineralny i spożywczy), to jednak również wiele innych, nawet małych miast na Kujawach skupia różną produkcję przemysłową, a mianowicie: eksploatację pokładów soli kuchennej, produkcję sody, materia łów budowlanych (głównie przerób wapieni) oraz artykułów spożywczych (przemysł cukrowniczy i in.). Najnowszy wreszcie okręg przemysłowy rozwinął się w rejonie Koni na i Turka. Od 1958 r. eksploatuje się w kopalniach odkrywkowych węgiel brunatny, wykorzystywany w zbudowanych na terenie zagłębia węglowego dużych elektrowniach cieplnych, co z kolei pozwoliło również na uruchomienie w tym okręgu — drugiej w Polsce — huty aluminium w Malińcu. W samym Koninie pracują zakłady przemysłu elektromaszynowego i spożywczego, zaś na wschód od tego miasta, w Kłodawie, czyn na jest duża kopalnia soli kuchennej. Z innych miast ze skupiskami przemysłu wymienić należy przede wszystkim Toruń (przemysły chemiczny, elektromaszynowy, spożywczy i włókienniczy), Kalisz (przemysł włókienniczy, spożywczy i elektromaszynowy) i Ostrowiec Wielkopolski (przemysł elektromaszynowy), Włocławek, Grudziądz, Piłę, Świecie, Chojnice, Gniezno i Wrześnie.

vinonobile.pl