Gospodarka regionu

Gospodarka morska

Wyraźną dominantę omawianego makroregionu tworzą więc zróżnicowane działy gospodarki morskiej. Poza — bowiem — funkcjami związanymi bezpośrednio z portami różnych typów, o których była już mowa powyżej, makroregion jest terenem skupiającym wiele innych instytucji zorientowanych wyraźnie w kierunku mniej lub więcej ścisłychkoope racji z tymi właśnie funkcjami portowymi. Chcąc potraktować ten problem w sposób kompleksowy, zaczniemy od podstawowych funkcji portowych, to znaczy od obsługi obrotów związanych z polskim handlem zagranicznym realizowanym drogą morską. Otóż obroty te są nie tylko wśród państw nadbałtyckich w swej objętości najpoważniejsze, ale również zajmują czołowe miejsce w ogólnej gospodarce polskiego Pomorza. Oba zespoły największych portów polskich, tzn. Gdańsk i Gdynia oraz Szczecin i Świnoujście, są głównymi ośrodkami życia gospodarczego omawianego makroregionu i w poważnym stopniu życie to polaryzują. Drugim elementem gospodarki morskiej makroregionu północnego jest przemysł okrętowy. W przemyśle makroregionu jest to bezwzględnie czołowa gałąź zarówno pod względem wartości produkcji, jak i liczby zatrudnionych. Produkcją statków zajmują się przede wszystkim wielkie stocznie, zbudowane w dużych portach (Gdańsk, Gdynia, Szczecin), wytwarzające różne typy statków (masowce, drobnicowce, zbiornikowce, trawlery i in.). Poza tym istnieją małe stocznie produkujące drobne jednostki pływające, jak kutry, łodzie rybackie, jachty i inne (Kołobrzeg). Ze stoczniami kooperuje wiele różnych zakładów przemysłowych, których znaczna część zlokalizowana jest na obszarze tego makroregionu.

vinonobile.pl